Gray small arrow icon TILLBAKA

I lost my password from wallet, how can I restore it?

Your password can't be restored but you can always use your private key as a password.

like Jag tyckte denna artikel hjälpte mig
dislike Jag tyckte inte att denna artikel hjälpte mig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

39 300 folk har redan prenumererat

Vi använder cookies för att personifiera innehåll för dig och att analysera vår trafik.

Ta reda på mer hur vi använder cookies